ДНК доказва - д-р Мун е Миротворецът който очакваме (Месията и Второто Пришествие)ДНК и същността на съвършенния човек

Учените откриха нива в ДНК, които не са били отключени досега. 
Освобождаването на пълния потенциал на ДНК може да промени света. Човечеството на прага на своето съвършенство.

Руски изследвания на ДНК обясняват феномените, като ясновидство, интуиция и енергийно лечение.  Оказва се, че ДНК може да бъде повлияно и репорграмирано чрез думи и честоти. Това означава че молтвите и медитацията могат да променят живота ни. Четенето и говоренето на истината отключва неотключен потенциал на нашето ДНК.

Повечето уени досега са се занимавали само с 10% от ДНК. Но когато учените започват да изследва останалите 90% от генетичния материал, приет за “отпадъчна ДНК”, те достигат до революционни открития!

ДНК е нещо като биологичен интернет

ДНК-то следва същите модели, като тези при човешката реч. Хромозомите функционират точно като “солитонен / холографски” компютър и реагира на речева информация. Много духовни учители са използвали силата на мисълта и думите, за да въздействат върху тялото и личността на индивида. 

Както думите, така и емоции имат определени вибрации, които влияят различно на нашето ДНК. Емоциите на Любовта имат висока честота от 528 hz. Тази честота има лечителна сила за нашето ДНК. Тя отключва и нови неизползвани структури в самото ДНК. От друга страна хората, които постоянно се оплакват или говорят за проблеми си смопричиняват болести, защото това разрушава ДНК веригите им.

ДНК: Антена към духовна информация

ДНК се оказва антена към духвна информация. С отклчването на всички кодове в човешкото ДНК човечеството неизбежно ще достигне до обединение, тъй като всички ще имаме достъп до универсалната истина. Престъпленията и злоупотреби ще се прекратят.

Учените смятат, че ДНК привлича информацията и я предава на нашето съзнание и на тези около нас. То действа като антена за информация, като вълните от всеки човек влияят ДНК-то на околните. За да развие спостобността си да обича, съчувства и т.н., едно дете трябва да я долавя от средата, което ще отключи този латентен потенциал в неговото ДНК. 

Шест нива на нашето ДНК

Според Откровението на Принципа, сега е времето когато започваме да възстановяваме тези си способности. ДНК изследвания показват, че има шест нива на кодове в нашето ДНК, които се отключват едно по едно.

Първите три отговарят за развитието на физическото ни съзнание - 'Физическата душа'. А следващите три групи ДНК отговарят за развитието на нашия дух - 'Духовната душа'. Едва когато отключим всичките 6, ние можем да постигнем пълно единство между дух и тяло. Но всяка една епоха позолява отключването до дадено ниво, до което духовните учители на времето са успяли да достигнат.

Отключване на ДНК нивата ни определя като тип хора. От тях ясно можем да видим нивото на духовно развитие на всеки един човек. ДНК показва, че и духът и тялото ни преминават през 3 степенен процес на израстване; Формиране, Разтеж и Завършеност. Не можем да прескочим дадено ниво. Те се отключват едно след друго в зависимост от начина ни на живот. Или по точно, от Резонанса на Сърцето ни:

ФИЗИЧЕСКИ НИВА
1 ниво: Оцеляване - свързано с най-нисшите инстинкти за оцеляване; Секс и пари.
2 ниво: Удоволствие - свързани с пиене, ядене и партита
3 ниво: Сила - да поставиш себе си над другите; лидерство и доминиране.

ДУХОВНИ НИВА
4 ниво: Любов - (хоризонтално) да служим и изпитваме състрадание - Емпатия.
5 ниво: Истина - (вертикално) да чувстваме истината, имаме силата да я следваме без да съдим другите и без тяхното мнение да ни отклонява.
6 ниво: Обединение - да развием духа си, чувстваме и постигаме единство с другите.

Това показва до къде сме достигнали в нашето развитие като хора; до колко животинското или човешкото доминира в нас. Например, тези при които е отключено само 1 ниво на ДНК-то им, са силно зависими и основно ръководени от сексуалните инстинкти. От тук можем да разберем, защо те са способни на прелюбодеяния, изнасилване и разврат, без да изпитват угризения на съвестта. 

При хората отключили 2 ниво, доминиращи са яденето, пиенето и партитата. Помислете, без любов и истина, в съчетание със сексуалните инстинкти, какъв мизерен живот живеят те. Те са способни да откраднат или убият заради храна или алкохол. Те са доминирани от животински инстинкти и страсти.

Отключването на 3 ниво е вече на степен завършеност - стремеж към сила и доминиране. Това е добре, но ако следващите духовни нива не са отключени, тези хора нямат любов и не чувстват, кое е добро, кое зло. Следователно, те се превръщат в доминиращи, тирани и манипулатори. Те са психопати - понеже при тях все още не е отключена способността на емпатия. 

Те са неспособни на съчувствие, а с всички средства се стремят да доминират и имат власт над другите. Те усъвършенстват логиката, лъжите, манипулациите и заблудите до степен, където едва ли можеш да се усетиш какво правят. С други думи, те могат да вършат най-голямото зло, а да те убедят, че са най-добрите от всички. Днешният свят е доминиран от личности на това ниво. Това е валидно за всички свери на живота - политици, банкери, дори и в религиите.

Имайте в предвид, че духовните и физическите нива, в идеалния случай, би трябвало да се развиват и отключват паралелно. До 21 годишна възраст е важно да са отключили ниво Формиране и Разтеж, както на физическите, така и на духовните нива на ДНК. Но след Грехопадението това не е така. Отделянето на пръвите предци от Бог е причината, защо потенциала на нашето ДНК остава неотключен до днес. Напротив, пътя за отключването им е блокиран. Всяка нова епоха във възстановяването е позволявала да се отключи ново ново в ДНК-то на човечеството. 

Ако човек е отключил духа си на ниво Формиране, е отключено 4 ниво в неговото ДНК. Тогава той е способен да чувства емпатия, състрадава и има силното желание да помага на другите. Но без отключено 5 ниво (Истината), той е неспособен да чувства какво е правилно и какво е неправилно. С други думи липсва вертикалата - ориентира, а това води до Хуманизъм (Релативизъм) - всичко е относително.

Затова тези хора могат да бъдат емоционално нестабилни и често да се депресират. Още повече, те лесно съчувстват на грешната природа и желания на другите. Например, биха разглезили децата си, дори стимулирали егоистичните им желания от състрадание. Те биха изпитвали състрадание към неправилни и неморални поведения, като хомосексулизма, свободния секс, развода и т.н. 

Днешния Светски Хуманизъм и резултатната егоистична култура на свободен секс и разводи, са доказателство, че най-високото ниво, отключено в днешното общество, е 4-то - Любовта. Това е нивото, което Исус отключва преди 2000 години. Това е нивото на хоризонтално братство, но без родители - без център. До къде води любовта без център - до индивидуализма и свободния секс, които царуват в днешното общество.

Но хората при които е отключен ДНК кода за истината (5 ниво), имат антена към правилно и неправилно. Те силно чувстват универсалнич стандарт за добро и зло. Те обичат правилното и състрадават с него, но към неправилното поведение чувстват само болка (болката която то причинява на Бог и на хората, които го вършат). Това е защото ДНК антената им за истината е отключена. Малцина са тези в днешния свят, при които това ниво на тяхното ДНК е отключено. Те често са преследвани, фалшиво обвинявани и дори убивани. Но техния принос за разбирането на универсалния, Божи стандарт на истината е водел човечеството към духовен прогрес и възстановяване.

Достигаме съвършенство, едва когато всичките 6 нива на нашето ДНК са отключени. Последното 6-то ниво, отключва пълния ни потенциал на Божии деца, на Божествената ни природа. Тогава ставаме съвършенни индивиди и достигаме единство на дух и тяло.

Когато отключи 6-то ниво на ДНК, човек става 'Храм на Бог', 'Едно с Бог' и чувства неговото сърце, като свое собствено. Духът му достига завършеност. Неговите интелект, емоции и воля откликват директно на Божиите интелект, емоции и воля. Затова, такъв човек може да обедини целия свят, понеже чувства стойността на всеки и начина по който Бог работи чрез всеки човек.

Възстановяване на човешкото ДНК

Ако погледнем дори най-развитите хора на съвестта и религиозните лидери, виждаме, че почти никой не се е докосвал до това ниво. Вместо обединение и живот за другите, нациите, учените и религиозните лидери, са се опитвали да доминират над другите чрез спорове, войни и сила. Биейки се в гърдите, че са по-добри от другите, те само са доказвали, че духовните нива на тяхното ДНК все още не са напълно отключени. 

С други думи, историята е болезнен път на възстановяване, целящ пълното отключване потенциала на нашето ДНК, което означава, пълния потенциал на сърцето ни. След Грехопадението, Физическите желания са доминирали над духовните. Само животинските инстинкти са били напълно отключени в нашето ДНК. С появата на личности, отключили част от своята духовност, Бог е водел човечеството към пълното възстановяване на първоначалния им потенциал. 

Едва днес човечеството е на прага на голяма промяна. Живеем в епоха на сбълък между хората на физическото съзнание и тези на духа. Едните са доминирани от секс, храна и пари. Другите търсят ценностите на любовта, истината и доброто. Предстои да се отключи най-висшата степен на Единството. Това е родителското ниво - способнността да разбереш, прегърнеш и обединиш децата си. Когато един човек достигне съвършенство и отключи това последно ниво, единството ще стане възможно на всички нива; дух-тяло; съпруг-съпруга, родители-деца, религия-наука, нации и космос (физически и духовен свят). Това ще е и момент на единението между Бог и човека.

ДНК доказва д-р Мун е Миротворецът (Месия)

Един единствен човек, в историята до днес, е показал, че неговото ДНК е напълно отключено. Това е единствения човек в историята отдал живота си за обединението и мира между всички религии, раси, нации и култури. Това е човека получил най-много преследване, оплюване и хвърляне 6 пъти в затвора, точно заради тази си обединителна дейност. Това е човека преследван защото е вдъхновил милиони да включват междурнародни, междурасови и междурелигиозни бракове - преодолявайки така историческите бариери, омраза и предразсъдъци, чрез истинска любов.

Това е човека, който спря по мирен път Студената Война (отнела живота на над 200 милиона). Прочетете, Кой сложи края на Комунизма? Нещо, което ЦРУ, САЩ и много други сили се опитваха да направят с военна сила, но не успяха, а той го постигна по мирен път. Това е човекът, чието учение разкри как да спрем конфликта между нашите дух и тяло, и да ги обединим; как да постигнем единство между съпруг и съпруга, родители и деца, чрез истинска любов. С други думи, как да установим Божият идеал - сват на мир, хармония и рабирателство.

Самото ДНК доказва, че този човек, Сан Мьон Мун, е Месията, Миротвореца, Обединителя, който човечеството и религиите са очаквали. Единствено неговата визия за мир има обединителната сила да промени света, правейки Революция на Съвестта и Любовта. Дори Библията ясно предсказва, че преди Второто пришествие, никой няма да може да сложи край на конфликта между духа и тялото. А да сложи край, означава неговото ДНК да са отключени всичките нива, за да достигне до 7-мото - до връзка с Бога. 

Нужен е съвършен човек, в когото всичките нива на ДНК-то да са отключени, за да може да разкрие пътя за единство на всички нива - индивидуално, семейно, национално, световно и космическо (между физическия и духовния свят). Но те се отключват единствено, когато той на практика живее така. С други думи 'въплъщава словото' (Словото става плът). 

Този човек вече дойде, само трябва да изучите новото откровение - Изпълнения Завет, който Бог разкрива чрез него на човечеството. Ако го разберете, практикувате и въплатите в живота си, вие ще отключите пълния потенциал на вашето ДНК и достигнете съвършенство. Но разбира се, единствено практиката ще ви докаже, че това е истина! 

ДНК се влияе от думите ни

Прочетете още:
ЖИВОТЪТ: Случайност или "Интелигентен дизайн"
Дарвинизма: Най-големите религиозни фанатици днес
Визуализация на ДНК доказва съществуването на Бог
Share your views...

2 Respones to "ДНК доказва - д-р Мун е Миротворецът който очакваме (Месията и Второто Пришествие)"

KILL LI said...

Просто искам да дам бързо съвет на всеки, който има трудности в отношенията си, за да се свърже с д-р Агбазара, защото той е единственият, който е способен да върне счупени взаимоотношения или счупени бракове в срок от 48 часа с неговите духовни сили. Можете да се свържете с д-р Агбазара, като го напишете по електронната си поща на адрес ( agbazara@gmail.com ) ИЛИ обадете се / WhatsApp на него на +2348104102662, във всяка ситуация на живот, която намирате себе си.


June 12, 2018 at 2:35 AM
KILL LI said...

Просто искам да дам бързо съвет на всеки, който има трудности в отношенията си, за да се свърже с д-р Агбазара, защото той е единственият, който е способен да върне счупени взаимоотношения или счупени бракове в срок от 48 часа с неговите духовни сили. Можете да се свържете с д-р Агбазара, като го напишете по електронната си поща на адрес ( agbazara@gmail.com ) ИЛИ обадете се / WhatsApp на него на +2348104102662, във всяка ситуация на живот, която намирате себе си.


June 12, 2018 at 2:51 AM

Post a Comment

Най-четените статии

 

© 2010 Сан Мьон Мун All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info