Сан Мьон Мун ли е Второто пришествие или друг да чакаме?
САН МЬОН МУН

Той ли е Второто пришествие или друг да чакаме?

Според Библията, “Момче ще се роди на Изток”. От главата Откровения в Библията знаем, че при Второто пришествие Христос ще се роди на земята. Това ще се случи в Източна-ориенталска страна. Откровение 12:05.
“И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи (Цар на Царете – Мессия) с желязна тояга (символ на Месиянската мисия и Божията правда).”
Има доста знаци в Библията, които недвузначно ни насочват към Корейския религиозен лидер, Сан Мьон Мун, като изпълняващ предсказанията за второто пришествие.  Не само името му, “Мун”, сътответства по значение на новото име на месията, което никой не знае, и което ще е “Божието Слово”, но и борбата му с Червения змей (Комунизма) е също добре описана в Откровение.

Ще го познаете по плодове му

За по-малко от 50 години той създаде световна мрежа от организации за мир в състояние да пресътворят всяка област на човешкия живот. Той е човекът отдал живота си да доведе една духовна революция на сърцето и съвестта. Според Института за изследване на новите религии, Обединителната църква, основана от д-р Муун е “Най-успешна нова религия на 20-ти век”.
Бог определено работи чрез него: д-р Сан Мьон Муун е известно с ключовата си ролята в падането на комунизма. Президент Рейгън лично заяви, “Ние имахме желание, но без преп. Мун никога нямаше да спрем комунизма”. Ако д-р Муун не бе установил Washington Times през 1982 г., много повече проблеми биха възникнали в западния свят.

Исус го призова за тази мисия още в детството му

Разбира се, това твърдение му донесе само преследване и неразбиране. Но той не е имал избор – самия Исус го призовава за тази мисия още на 15-годишна възраст. Може ли някой да се нарече истински християнин, ако върви срещу волята на Исус? Преподобния Муун запова свободно да общува с Бог и Исус още в ранна възраст. Той е бил на 15 години, когато самият Исус му се явява, и многократно призовава младото корейско момче, да приеме тази мисия и доведе изпълнението на Божията воля на земята.
Исус обеща, че ще предаде месията си на друг: Откровение 2:26-28 показва, че друг безгрешен човек, също като Исус, ще се появи – “Който ще върши дела чисти като моите”, заявява Исус в Откровене на пророка. Самият Исус ще му даде същата мисия (“както и Аз получих от Отца Си”), която е месианската мисия (“да управлява всичките народи с желязна тояга”). Това означава да бъде “помазан” като “Цар на царете”, което означава, Христос, Месия – идващ да води човечеството и управлява с Божията правда.
Международните бракове премахват бариерите
Глобален фестивал за мир
Шествие на Милион Семейства
Днес, множество лични свидетелства, духовни преживявания и преките срещи с работата и ученията на д-р Муун, са убедили дори видни религиозни лидери от всякакви вероизповедания, че Сан Мьон Муун наистина е Месия – очакваният Господ на Второто пришествие.
Над 400 милиона семейства вече са получили сватбената благословия на Отец Муун и са вдъхновени от неговите учения да създадът истински семейства и обединят света като “Едно световно семейство с център Бог”.
Не случайно самата Библия завършва с предсказанията за предстоящата сватба на която всички ще са поканени. Исус самия сравнява идването на Божието царство с голяма сватба. Но ако поканените (християните) откажат да дойдат, предупреждава Исус, Бог ще се събере хора от улицата (от всички религии).

Библията предсказва: Второ пришествие чрез раждане
Архиепископ Георги Август Столингс младши обявява преп. Мун за Месията. “Когато разберат плодове му, ще разберат човека. Чрез неговите плодове ще го познавам, и аз за себе си разбрах, че самоличността му е ясно”, заявява Архиепископ Георги Август Столингс младши.

Нострадамус: нова месианска фигура с име “Мун”

Нострадамус е използвал директно името “Мун”, за новата месианска фигура, идваща да донесе траен мир в нашето време.
Този миротворец, който по думите на пророка е; нов религиозен лидер, роден в Азиатския изток, носещ Нова истината, ще работи за обединяването на религиите срещу Червения комунизъм. Нострадамус го описва като един, който ще благославя голям брой семейства, където и да отиде. Неговото име ще бъде “Мун”, завявява Нострадамус. На корейски “мун” означава “Словото на Бога”, което веднага свързва предсказанията на Библията с тези на Нострадамус. Библията заявява, че той идва с “ново име, което никой не знае” и, че името му ще бъде “Божието слово”. Също както Библията пише за него и Нострадамус подчертава, че първоначално той ще бъде преследван, хвърлян в затвора и неразбран. Но това, Нострадамус подчертава, е един от основните знаци по които да го познаем.

Преподобния Мун ли е или друг да чакаме?

Вече милиони са убедените чрез собствения си опит, че не друг, а Преп. Сан Мьон Мун е Месията, Второто Пришествие, обещания Цар на Мира, лидер на лидери, които ще поведе света към първоначалния идеал на Бог и човечеството.  Ако не проверим сами и не се запознаем с дейността и учението му едва ли ще разберем, но със сигурност можем да повторим грешката на Фарисеите.

Изказвания на теолози за д-р Муун

Муун Сан Мьон: по думите на Станислав Шушкевич, Председател на Белорусия
Share your views...

0 Respones to "Сан Мьон Мун ли е Второто пришествие или друг да чакаме?"

Post a Comment

Най-четените статии

 

© 2010 Сан Мьон Мун All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info