Миротворецът в Предсказанията на Ванга, Глоба, Нострадамус и БиблиятаЗначенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
Какво идва след 2012 година?
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията

Светло бъдеще и Месиянска личност, която ще донесе траен мир, предсказват Ванга, Нострадамус и Библията.

2012 не е края! С 2012 година стартира изгрева на Епохата на Мир, описана от много религии, като Золатната Епоха, или пришествието на Божието царство на земята. Ние сме на прага на един драстичен преход на човечеството към нов светоглед и духовно пробуждане. Тази смяна на светогледа започва след 2012 г.

Можем да кажем, че последните 100 години са подготовка за този преход. В един век, видяхме 3 Световни войни. Те бяха в предсказанията, поради значимостта си за осъзнаването на човечеството. Световните войни накараха човечеството да спре Империализма и осъзнае злото зад диктатурите. 


Около 2012 сме свидетели на края на много от тези Диктаторски режими. Човечеството бавно започна да осъзнава необходимостта да надхвърлим националните, религиозни и расови предразсъдъци. С желание или не, светът се променя според Небесното провидение, точно както е предсказано. Така с бързия техническия прогрес и появата на интернет, светът бързо започна да се превръща в Едно глобално семейство според Божия идеал.
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
"Човечеството трябва да сложи край на извратения порочен кръг на войната, в който единствено жертваме живота на децата си и прахосваме астрономически суми. Настъпи времето, когато страните по света трябва да обединят средства и усилия и да се устремят към Царството на мирния идеален свят..." - Сан Мьон Мун

Ограничението на идеологиите от миналото


Но в същото време, виждаме ограничението на идеологиите от миналото; които са вплетени в исторически спорове и неспособност да донесът мир, хармония и обединение. Ванга ясно подчертава неспособноста на религиите да водят към мир, поради егоистичните и спорове. Нуждата от нова Обединителна идеология е по-голяма от всякога. 


Философиите на 19 век доведоха човечеството до песимизъм, атеизъм, материализъм и индивидуализъм, а спорещите помежду си религии се оказаха безсилни да водят човечеството към по-добро.

Моралната криза на 20 век

Този идеологически хаос остави младото поколение без идеали и без морално водене. Последиците, за по-малко от 50 години, бяха пагубни; Разводите нарастнаха, близо 60% от деца израстват без двама родители, а като следствие млдеждката престъпност расте. 


Това е директно последствие от културата на свободен секс, която бързо унищожава семействата и обществото. А както заявява д-р Мун, "Семейството е основата на здравото общество" и "без здрави семейства не можем да имаме един мирен свят". Не случайно в предсказанията се казва, че "когато майките масово започнат да убиват децата си, още преди да са се родили, да знаете, че Второто пришествие е дошло."

Промяната - Изгрева на века на любовта

Бъдещето е обречено, ако няма промяна. Затова пророчествата за войни и бедствия идват с една единствена цел - да събудят човечеството за неговата отговорност. Те предсказват за появата на ново учение, което ще покаже пътя за мир и обединение. 

Всички предсказания сочат появата на учител от Изтока, който ще отвори пътя за създаване на истински семейства и истинска любов. След 2012 навлизаме във века на любовта.
"Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни." - Сан Мьон Мун

Падане на религиозните стени

След 2012 г. всички пророчества очертават смяна на светогледа в огромен брой хора. В Европа в този период ще има много катаклизми - дъжд, наводнения, и то в глобални мащаби. Очертава се отслабване на Европа и пренасяне на икономическия център в изтока.

Мюсулманското население в Европа ще нарастне бързо. Това смесване предвещава големи сблъсъци на религиозните чувства. Това ще доведе до възникването на нови религиозни конфликти и напрежения, които човечеството трябва да успее да преодолее по мирен път. Нуждата от приемане на нова, обединителна идеология става още по-спешна. Но хората не се отделят лесно от старите си тесногледи възгледи.

“Няма да е лесно да съборим религиозните стени, които са изграждани хиляди години, но тези стени трябва да се премахнат, ако желаем да преминем към свят на мир.” - Сан Мьон Мун

Криза води към пречистване и събуждане


Тези напрежения не идват, за да донесат нова световна война. Тяхната поява е част от очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее, за да можем всички да се научим да живеем заедно като едно семейство с център Бог.


Ясно се вижда, че това е в крак с Божието провидение, но на човечеството му е дадена личност която да спомогне за мирното излизане от този процес. В това отношение след 2012 звездите предсказват подем, нови събития ще променят мирогледа на много хора. Това няма да е свързано с катаклизми, а по скоро с религиите и вярата.

Дори настоящата криза е описана в Корейските пророчества, като идваща да промени досегашните ни разбирания и промени курса на човечеството спрямо Божията воля. Макар и дадени преди стотици години, те предсказват с абсолютна точност наводненията в Япония.

През 2012 според календара приключва епохата на злото, лъжите, хитростта и лукавството и настъпва епохата на очистението - пречистването. Идването на тази епоха е свързано с очистване на света. Да това може да е свързано с доста вода, дъждове и наводнения, но няма да има характера на глобална катастрофа.


Минавайки през сериозни изпитания, след 2012 година ще дойде разцвет. След 2012 година можем да предвидим един висок духовен подем, който ще способства за разцвета и развитието в далечния изток. Определено на изток ще видим голям подем в политиката и икономиката.


Бог е един и религиите ще се обединят


Тези религиозни напрежения не са пренебрегнати от пророците. Баба Ванга ясно заявява, „Нужен ни е един Бог” „Не се карайте, всички сте Божии деца.” Ще се появи човек който ще подпише световния мир - Религиите ще се обединят, мирът ще се установи на земята, хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва българската пророчица.


Наистина Мюсулмани, Евреи и Християни вярват в един и същ Бог, но в историята често религията е използвана с политически и икономически цели, и разделяла хората. Ванга предсказва, че това ще се промени, "Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача." 


Разбираме че усилията за междорелигиозно помирение са ключови за бъдещия мир... в противен случай ни очакват невероятни етнически и културни конфликти. Ванга, Нострадамус и Корейсктие пророчества, не случайно описват Месията, като 'миротворец', който ще обединява религиите и учи, че 'Бог е наш всеобщ родител'.

"Бог съществува в центъра на любовта, като Родител на цялата вселена." - Сан Мьон Мун
Според Тамара Глоба човечеството е на прага на нов период, където Земята навлиза в период на зрялост и ще постигне единство в стремежа си да обедини нравствените и вътрешни закони със тези на обществото и управлението. Човечеството иска само едно - да живее в истинска любов, в добро и просперитет със справедливо управление. 

Днес жевеем и дишаме същия въздух с Месиянската личност на Второто пришествие! Хората в света не осъзнават това. Женят се, развеждат се, а не осъзнават, че ако не последваме воденето на тази личност ще последват невероятни бедствия.


Христос се завръща с "Ново име"

Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията
В Библията, Откровение 12:5, четем за раждането на господа на Второто пришествие вседнага след появата на Червения змей (Комунизма). А в Откровение 19:12 се говори за Второто пришествие като нова личност, с ново име:
„И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.” Отк. 19:12
Така се изпълнява Откровение 2:26-28, където Исус предсказва, че ще предаде своята Месиянска мисия на друг. Библията е категорична, че той ще дойде от изток - жълтата раса. Когато проверим, думата "Божието слово" откриваме, че Корейското име "Мун" се състои от два йероглифа и общото им значение е Божието слово, или Словото което Бог дава на човека.

Всичко показва, че точно Корееца, Сан Мьон Мун, е предвещаното от Библията Второ пришествие. Не можем да пренебрегнем факта, че името "Мун" се споменава и в други видни пророчества. 


Кой е Месията според Нострадамус

Преди около 500 години Нострадамус споменава за "Мун" и "последователите на Мун". Нострадамус дава това име,  като един от 40-те белега по които да познаем Месиянската фигура. По думите му, "Мун".. "ще донесе новата истина" и "води човечеството към мир". Тези предсказания са систематизирани в англииската книга "Милениум".

Първото което ни стъписва при прочита на директните думи на Настрадамус е, че едва ли има друг човек на планетата, който по точно да съответства на тях от преп. Мун. Не можем да обвиним Нострадамус в пристрастност. 1. Сан Мьон Мун определено отговаря на предсказаното име, "Мун" 
2. "Той ще се роди на Изток", както се е родил д-р Мун 
3. "Той ще бъде преследван, неразбиран и хвърлян в затвора" 
4. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)". 
5. "Той ще благославия хиляди семейства където и да отиде".

Това са само няколко неоспорими знаци за Месията, които единствено Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун, изпълнява. Любопитното е, че точно те са причината за неговото преследване и неразбиране, което също е предсказано. 

Преследван заради правдата

Точно анти-комунистическия му принос на д-р Мун, е една от основните причини за атаките срещу него. Точно усилията му да обедини християнството в миналото са причина за критики и атаки от страна на тесногледите християни.

Масовите сватби са друг белег, който определено никой, освен отец Мун, не изпълнява. Преди 40 години международни и междурасови сватби са революция. С тези Масови Свадбени Благословии той буквално разтърсва тогавашното консервативно мислене. 
"Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството... Брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята." - Сан Мьон Мун

Д-р Мун прави свадби, че какво лошо им в това? Защо това предизвиква яростни атаки? Проблема е, че той съчетава Корейци с Японци, а това родителите по онова време не могат да приемат по никакъв начин. Родителите са по-скоро готови да убият децата. 

Това му донася огромно преследване, но днес виждаме, колко прозорлива е неговата визия. Виждаме как светът бързо се променя според революционните идеи на учителя Мун; как идеи с които той е звучал радикален, все по-ясно се виждат, като единственот решение за мирното бъдеще на човечеството. 

Много християни ще кажат, че това е Богохулство. От друга страна днес виждаме видни християнски лидери, като например дясната ръка на Мартин Лутер Кинг, пастор Берет, Архиепископ Милинго от Ватикана, както и хиляди други християнски пастори открито да заявяват, че преп. Сан Мьон Мун е изпълнението на Второто пришествие. 


Ако погледнем междурелигиозните събития организирани от д-р Мун, ще видим хиляди християнски пастори да слушат и приемат това. Така че, явно и християнството е разделено по въпроса: д-р Мун ли е, или друг да чакаме. Но това е естествено. Никой не очаква, че веднага можем да приемем нещо подобно. Разбира се трябва да проверим, да изучим учението му, както и делата му. 


Миротворецът според Ванга: "По делата ще го познаем"Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библиятаята
Исус казва, "По делата ще го познаете", а Баба Ванга предсказва точно за делата на Христа при Второто идване. Тя заявява, че Христос със сигурност ще дойде и го описва, като човека, който "ще подпише вечния мир" и уточнява, че той ще направи това в наше време. Ванга предсказва конкретни неща за делата и учението на този Миротворец, а те са неоспоримо свързани с дейностите на д-р Мун. По думите на пророчицата:

1. Той ще подпише вечия мир. Политици и религиозни лидери днес признават д-р Мун за шампион на мира. Стотиците организации които той е създал работят във всички основни области на човешкия живот точно с тази цел, за постигането на световен мир.


2. Той ще донесе истина която ще обедини религиите, и всички ще приемат едно учение. Д-р Мун е може би единствения религиозен лидер известен с огромния си принос в междурелигозния диалог и помирение. По източници, над 95% от средствата на организациите му отиват в тази насока. Той самия предвижда неизбежните етнически сблъсъци между Европейци и мюсулмани и работи усилено за тяхното преодоляване.

3. Ванга вижда в бъдещето Световна магистрала и супер бързи влакове на магнитни възглавници. Д-р Мун е иницирал точно такъв проект, мойто той предлага пред ООН през 2001 г. В началото на тази година САЩ и Русия се обединиха за започване на предложения от Сан Мьон Мун "Тунел на Мира" в Беринговия проток. Проекта включва супер бързи влакове на магнитни възглавници които ще се движат във вакум. Точно както Ванга предсказва.

4. Хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва Ванга. Д-р Мун е в директен контакт с Исус и много други личности в духовния свят още от ранната си възраст. Той разкрива същността на живота там по-добре от който и да било друг религиозен лидер досега.

5. Според Ванга Бог е един и е наш Баща. Най-основното в ученито на д-р Мун е, че Бог е Родител на цялото човечество, а връзката ни с Него е връзка родител-дете. 

В миналото, като всички пророци, той може да е бил преследван, но важно е, какво ще каже бъдето. Ето какъв би бил света в това бъдеще според негови думи:
Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията
"Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. " Мун Сан Мьон
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
.
Share your views...

1 Respones to "Миротворецът в Предсказанията на Ванга, Глоба, Нострадамус и Библията"

Victor Elenkov said...

Уважаеми, дами и господа!
Добре дошли в бъдещето!
Аз съм Виктор Еленков и от 10 месеца живея във Великобритания.
Направих откритието на Века - новата квантова Теория, която ще промени из основи Всичко и ще обедини НАУКА И РЕЛИГИЯ! Нарекох я Ефекта на пеперудата. Чрез тази нова Теория успях да видя бъдещето много ярко. Предсказанията са с дата 27.01.2016г. - ден преди г-н Борисов да поиска оставката на образователния министър. Виждаме сами какво се случи и че предсказанието се сбъдна. Откъде съм знаел, като се намирам на хиляди километри разстояние си остава загадка... До днес... Новата теория, която имам готовност да оповестя в близките дни пред целият свят. Искрено се надявам да имам шанса това да стане от България, защото съм Българин.
Теорията доказва съществуването на паралелни светове... и нещо повече. Дава ни възможност да чертаем бъдещето.
За да ви докажа, че паралелните светове съществуват и това, че мога да чертая бъдещето Ви гарантирам, че ще потекат пари от друг свят, невидим за много хора, но реален и даващ своето отражение върху реалността, такава каквато я виждаме. Парите ще потекат като буйна река към всички! - Новото предсказание, направено от мен Victorious - прозвище дадено ми от колегите в работата ми.
На България в този час и трябва спешна образователна реформа и избора на г-жа Кунева не е случаен. Като неин привърженик мога да и дам съвет от бъдещето - образователната реформа преди всичко трябва да цели повишаване на благосъстоянието на народа. Как може да стане това - когато хората се научат на Вселенските закони, които не се преподават в училище или в университета - Закона на привличането. Каквото мислим това и получаваме! Също така в образованието липсва Личностно Развитие. Само когато сме развити като личности можем да творим чудеса посредством Ефекта на пеперудата. Иначе си оставаме заспали...
Светът се намира пред ОГРОМНА ОПАСНОСТ - АПОКАЛИПСИС. Има шепа хора - Ислямска Държава, които целенасочено манипулират света с цел разруха и Апокалипсис следвайки древните текстове от предсказанията на великите мъдреци от миналото, тъй като не знаят цялата истина, която ми беше дадена под формата на хаотичен картинен пъзел в съзнанието ми в момент на отчаяние и гладуване в продължение на месеци. Живях ден за ден, след поредното предателство от човек на който се бях доверил безрезервно. И тогава дойде просветлението... и Истината - живеем в паралелни светове, проектирани от творци в миналото и настоящето. Всеки е Творец и БОГ, защото всеки е господар на живота си и може да създаде чудеса стига да усвои няколко закона. Стив Джобс е пътувал във времето - знаел е какво ще се случи с изобретението му, затова и не е позволявал на децата си да използват Ябълката на познанието. Защото познанието има две страни, като всяко нещо. Зависи за какво се използва - Добро или Лошо!


February 3, 2016 at 11:48 PM

Post a Comment

Най-четените статии

 

© 2010 Сан Мьон Мун All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info