ДНК доказва - д-р Мун е Миротворецът който очакваме (Месията и Второто Пришествие)ДНК и същността на съвършенния човек

Учените откриха нива в ДНК, които не са били отключени досега. 
Освобождаването на пълния потенциал на ДНК може да промени света. Човечеството на прага на своето съвършенство.

Руски изследвания на ДНК обясняват феномените, като ясновидство, интуиция и енергийно лечение.  Оказва се, че ДНК може да бъде повлияно и репорграмирано чрез думи и честоти. Това означава че молтвите и медитацията могат да променят живота ни. Четенето и говоренето на истината отключва неотключен потенциал на нашето ДНК.

Повечето уени досега са се занимавали само с 10% от ДНК. Но когато учените започват да изследва останалите 90% от генетичния материал, приет за “отпадъчна ДНК”, те достигат до революционни открития!

ДНК е нещо като биологичен интернет

Според изследването, следва същите модели, семантика и граматика, като тези при човешката реч. Живите хромозоми функционират точно като “солитонен / холографски” компютър. Експериментално доказано е! Живата ДНК [в живите тъкани] реагира на речева информация.

Днес вече се произвеждат кристални пръчки за квантово био енергийно лечение. С тях можеш да лекуваш множество болести. Те възстановяват ДНК веригите и казват на тялото да се върне в здравото си, първоначално състояние.

Много духовни учители са използвали силата на мисълта и думите, за да въздействат върху тялото и личността на индивида. Тези експерименти обясняват и възпроизвеждат този ефект. Нужна е определена честота, за да установите съзнателен контакт с ДНК.

Както думите, така и емоции имат определени вибрации, които влияят различно на нашето ДНК. Емоциите на Любовта имат висока честота от 528 hz. Тази честота има лечителна сила за нашето ДНК, но тя отключва и нови неизползвани структури в самото ДНК. Помислете си на каква честота са хората, които постоянно се оплакват или говорят за проблеми и болести. Това разрушава ДНК веригите и причинява болести.

Учените смятат, че ДНК действа като супер-кондактор, като привлича информацията и я предава на нашето съзнание и на тези около нас. С други дими те действат като антени към определени видове информация. Вълните от всеки човек влияят ДНК-то на околните. Този процес на хипер-комуникация е най-ефективен в състояние на дълбока релаксация. Стресът, тревогите и активната умствена дейност възпрепятстват осъществяването на връзката.

Но това означава, че за да развие спостобността си да обича, съчувства и т.н., едно дете трябва да я долавя от средата около него, чрез своето ДНК. Това отключва този латентен потенциал в неговото ДНК. 

ДНК: Антена към духовна информация

В състоянията на хипер-комуникации можем да получаваме информация отвъд индивидуалните ни познания. Никола Тесла сам казва: “Затварям очи и всичката тази информация нахлува в главата ми, чертежи, схеми, а аз трябва да ги построя!”. Пророците и духовните будители така са получавали прозрения и видения. Най-великите идеи, възвисили човечеството, са се родили по този начин.

Ние тепърва правим първите стъпки в област и познания, които ще променят света. ДНК се оказва антена към духвна информация. Все повече хора използват т.н. "Мускулен тест". Чрез него можем да извлечем информация от вътрешното ни аз. Американски хиреопрактик развива т.н. "Емоционален код" - система за лечение, базирана на този метод. Тялото само дава отговор, за първопричината на всяка болест и каква закелещена енергия или емоции тр. да бъдат освободени. Но с този метод можем да проверим всяка истина и неистина. С други думи, човечеството неизбежно ще достигне до обединение с отключването потенциала на нашето ДНК. Всички ще имаме достъп до универсалната истина. Престъпленията и злоупотреби няма да бъдат скрити и ще се прекратят.

Шест нива на нашето ДНК

Според Откровението на Принципа, сега е времето когато започваме да възстановяваме тези си способности. ДНК изследвания показват, че има шест нива на кодове в нашето ДНК, които се отключват едно по едно.

Първите три отговарят за развитието на физическото ни съзнание - 'Физическата душа'. А следващите три групи ДНК отговарят за развитието на нашия дух - 'Духовната душа'. Едва когато отключим всичките 6, ние можем да постигнем пълно единство между дух и тяло.

Отключване на ДНК нивата ни определя като тип хора. От тях ясно можем да видим нивото на духовно развитие на всеки един човек. ДНК показва, че и духът и тялото ни преминават през 3 степенен процес на израстване; Формиране, Разтеж и Завършеност:

ФИЗИЧЕСКИ НИВА
1 ниво: Оцеляване - свързано с най-нисшите инстинкти за оцеляване; Секс и пари.
2 ниво: Удоволствие - свързани с пиене, ядене и партита
3 ниво: Сила - да поставиш себе си над другите; лидерство и доминиране.

ДУХОВНИ НИВА
4 ниво: Любов - (хоризонтално) да служим и изпитваме състрадание - Емпатия.
5 ниво: Истина - (вертикално) да чувстваме истината, имаме силата да я следваме без да съдим другите и без тяхното мнение да ни отклонява.
6 ниво: Обединение - да развием духа си, чувстваме и постигаме единство с другите.

Това показва до къде сме достигнали в нашето развитие като хора; до колко животинското или човешкото доминира в нас. Например, тези при които е отключено само 1 ниво на ДНК-то им, са силно зависими и основно ръководени от сексуалните инстинкти. От тук можем да разберем, защо те са способни на прелюбодеяния, изнасилване и разврат, без да изпитват угризения на съвестта. 

При хората отключили 2 ниво, доминиращи са яденето, пиенето и партитата. Помислете, без любов и истина, в съчетание със сексуалните инстинкти, какъв мизерен живот живеят те. Те са способни да откраднат или убият заради храна или алкохол. Те са доминирани от животински инстинкти и страсти.

Отключването на 3 ниво е вече на степен завършеност - стремеж към сила и доминиране. Това е добре, но ако следващите духовни нива не са отключени, тези хора нямат любов и не чувстват, кое е добро, кое зло. Следователно, те се превръщат в доминиращи, тирани и манипулатори. Те са психопати - понеже при тях все още не е отключена способността на емпатия. 

Те са неспособни на съчувствие, а с всички средства се стремят да доминират и имат власт над другите. Те усъвършенстват логиката, лъжите, манипулациите и заблудите до степен, където едва ли можеш да се усетиш какво правят. С други думи, те могат да вършат най-голямото зло, а да те убедят, че са най-добрите от всички. Днешният свят е доминиран от личности на това ниво. Това е валидно за всички свери на живота - политици, банкери, дори и в религиите.

Имайте в предвид, че духовните и физическите нива, в идеалния случай, би трябвало да се развиват и отключват паралелно. До 21 годишна възраст е важно да са отключили ниво Формиране и Разтеж, както на физическите, така и на духовните нива на ДНК. Но след Грехопадението това не е така. Отделянето на пръвите предци от Бог е причината, защо потенциала на нашето ДНК остава неотключен до днес. Напротив, пътя за отключването им е блокиран. Всяка нова епоха във възстановяването е позволявала да се отключи ново ново в ДНК-то на човечеството. 

Ако човек е отключил духа си на ниво Формиране, е отключено 4 ниво в неговото ДНК. Тогава той е способен да чувства емпатия, състрадава и има силното желание да помага на другите. Но без отключено 5 ниво (Истината), той е неспособен да чувства какво е правилно и какво е неправилно. С други думи липсва вертикалата - ориентира, а това води до Хуманизъм (Релативизъм) - всичко е относително.

Затова тези хора могат да бъдат емоционално нестабилни и често да се депресират. Още повече, те лесно съчувстват на грешната природа и желания на другите. Например, биха разглезили децата си, дори стимулирали егоистичните им желания от състрадание. Те биха изпитвали състрадание към неправилни и неморални поведения, като хомосексулизма, свободния секс, развода и т.н. 

Днешния Светски Хуманизъм и резултатната егоистична култура на свободен секс и разводи, са доказателство, че най-високото ниво, отключено в днешното общество, е 4-то - Любовта. Това е нивото, което Исус отключва преди 2000 години. Това е нивото на хоризонтално братство, но без родители - без център. До къде води любовта без център - до индивидуализма и свободния секс, които царуват в днешното общество.

Но хората при които е отключен ДНК кода за истината (5 ниво), имат антена към правилно и неправилно. Те силно чувстват универсалнич стандарт за добро и зло. Те обичат правилното и състрадават с него, но към неправилното поведение чувстват само болка (болката която то причинява на Бог и на хората, които го вършат). Това е защото ДНК антената им за истината е отключена. Малцина са тези в днешния свят, при които това ниво на тяхното ДНК е отключено. Те често са преследвани, фалшиво обвинявани и дори убивани. Но техния принос за разбирането на универсалния, Божи стандарт на истината е водел човечеството към духовен прогрес и възстановяване.

Достигаме съвършенство, едва когато всичките 6 нива на нашето ДНК са отключени. Последното 6-то ниво, отключва пълния ни потенциал на Божии деца, на Божествената ни природа. Тогава ставаме съвършенни индивиди и достигаме единство на дух и тяло.

Когато отключи 6-то ниво на ДНК, човек става 'Храм на Бог', 'Едно с Бог' и чувства неговото сърце, като свое собствено. Духът му достига завършеност. Неговите интелект, емоции и воля откликват директно на Божиите интелект, емоции и воля. Затова, такъв човек може да обедини целия свят, понеже чувства стойността на всеки и начина по който Бог работи чрез всеки човек.

Възстановяване на човешкото ДНК

Ако погледнем дори най-развитите хора на съвестта и религиозните лидери, виждаме, че почти никой не се е докосвал до това ниво. Вместо обединение и живот за другите, нациите, учените и религиозните лидери, са се опитвали да доминират над другите чрез спорове, войни и сила. Биейки се в гърдите, че са по-добри от другите, те само са доказвали, че духовните нива на тяхното ДНК все още не са напълно отключени. 

С други думи, историята е болезнен път на възстановяване, целящ пълното отключване потенциала на нашето ДНК. След Грехопадението, Физическите желания са доминирали над духовните. Само животинските инстинкти са били напълно отключени в нашето ДНК. С появата на личности, отключили част от своята духовност, Бог е водел човечеството към пълното възстановяване на първоначалния им потенциал. 

Едва днес човечеството е на прага на голяма промяна. Живеем в епоха на сбълък между хората на физическото съзнание и тези на духа. Едните са доминирани от секс, храна и пари. Другите търсят ценностите на любовта, истината и доброто. Предстои да се отключи най-висшата степен на Единството. Това е родителското ниво - способнността да разбереш, прегърнеш и обединиш децата си. Когато един човек достигне съвършенство и отключи това последно ниво, единството ще стане възможно на всички нива; дух-тяло; съпруг-съпруга, родители-деца, религия-наука, нации и космос (физически и духовен свят). Това ще е и момент на единението между Бог и човека.

ДНК доказва д-р Мун е Миротворецът (Месия)

Един единствен човек, в историята до днес, е показал, че неговото ДНК е напълно отключено. Това е единствения човек в историята отдал живота си за обединението и мира между всички религии, раси, нации и култури. Това е човека получил най-много преследване, оплюване и хвърляне 6 пъти в затвора, точно заради тази си обединителна дейност. Това е човека преследван защото е вдъхновил милиони да включват междурнародни, междурасови и междурелигиозни бракове - преодолявайки така историческите бариери, омраза и предразсъдъци, чрез истинска любов.

Това е човека, който спря по мирен път Студената Война (отнела живота на над 200 милиона). Прочетете, Кой сложи края на Комунизма? Нещо, което ЦРУ, САЩ и много други сили се опитваха да направят с военна сила, но не успяха. Това е човекът, чието учение разкри как да спрем конфликта между нашите дух и тяло, и да ги обединим; как да постигнем единство между съпруг и съпруга, родители и деца, чрез истинска любов.

Самото ДНК доказва, че този човек, Сан Мьон Мун, е Месията, Миротвореца, Обединителя, който човечеството и религиите са очаквали. Единствено неговата визия за мир има обединителната сила да промени света. Дори Библията ясно предсказва, че преди Второто пришествие, никой няма да може да сложи край на конфликта между духа и тялото.

Нужен е съвършен човек, в когото всичките нива на ДНК-то да са отключени, за да може да разкрие пътя за единство на всички нива - индивидуално, семейно, национално, световно и космическо (между физическия и духовния свят). Той вече дойде, само трябва да изучите новото откровение - Изпълнения Завет, който Бог разкрива чрез него на човечеството. Ако го разберете, практикувате и въплатите в живота си, вие ще отключите пълния потенциал и на вашето ДНК.

ДНК се влияе от думите ни

Прочетете още:
ЖИВОТЪТ: Случайност или "Интелигентен дизайн"
Дарвинизма: Най-големите религиозни фанатици днес
Визуализация на ДНК доказва съществуването на Бог


Read More Add your Comment 0 comments


Въведение към 12 тома с речи на Учителя МунРанна снимка на Учителя Мун
в традиционна Корейска одежда

Учителя Мун: Послание от Небето

Въведение към 12 тома с речи на Учителя Мун

Човечеството е следвало пътя на страданието, като духовно изплащане, с цел да възстанови идеала за мир и осъществи първоначалния свят на доброто. Агонията на греха и конфликтите, произтичащи от Грехопадението, се е разпространила през цялата история от индивидите до семействата, нациите и света. Човечеството е очаквало посланието на надеждата което ще ни направи способни да отхвърлим това наследство.

Учителя Сан Мьон Мун е посланникът на Небето, изпратен с откровение за цялото човечество в настоящата епоха. Бог призовава Преподобния Мун да работи за спасението на човечеството. Той е Истинският Родител на човечеството, който разкрива небесния път и осъществява идеала на истинската любов, като въплащение на Божието Слово. Или както Александър Хейг, Държавен секретар на САЩ, заявява, "Д-р Мун се откроява, като един голям миротворец и човек, обединяващ света. Той е движещата сила на междурелигиозния диалог и за разбирателството между хора с различен произход, и неговата цел е една -. Мирът и сигурността на света "

Във Въведението на Божествения Принцип - обобщаващо основните принципи, които Бог му разкрива, четем:
"В продължение на десетилетия, той се скита из необятния духовен свят в търсене на истината. Той извървява един път пропит с кръв и страдание... той се бори сам срещу милионни сатанински сили, както в духовния, така и във физическия свят и постига победа над всички тях. Чрез директно духовно общуване с Бог, и срещи с Исус и много от светците в Рая, той разбулва всички тайни на Небето." (Източник)
За да разпространи това ново откровение Учителя Мун дава хиляди речи през целия си живот. Той говори налидерите на религиите, пред учени и политици. Той надхвърля бариерите на религия, раса и националност.
„Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни." Сан Мьон Мун
Думите на д-р Мун са докоснали и променили живота на милиони. Те предизвикват вътрешна, духовна революция; Революция на съвестта, сърцето и любовта и имат силата да променят целия свят. “Той е човек с визия, но и с желанието и способността да направи тази визия реалност", пише Джон Уинфрей, Старши пастор в Баптистката църква.

Чрез него Бог ни разкрива, че семейството е градивният блок на обществото и в него се развива любовта, ацелият свят трябва да се обедини, като едно всеобщо семейство с център Бог, като наш Родител. Стотици хиляди семейства включват брак вдъхновени от неговото революционно учение. 


Read More Add your Comment 0 comments


Денят на основаването на Космическата нация на мир и единство
Денят на основаването на Космическата нация на мир и единство

Денят на основаването на Космическата нация на мир и единство
Денят на основаването на Космическата нация на мир и единство 
БОЖИЯТ ИДЕАЛ НА ЗЕМЯТА
Денят на основаването на Космическата нация на мир и единство  
22, февруари 2013 / Пъври месец, 13 ден от първата година на Чон-ил-гук

Снимка от честване на събитието в Корея
Днес е денят на основаването"Краят на света" и "началото на новия свят"  - Ново небе и нова земя. Денят в който всичко е възобновено. Страстна мечта предадена през поколенията. Според волята на Небесния ни Родител. Идеала и мечтата се изпълняват и разкриват пред очите ни. Това е величествен ден на слава. Нов ден на Небето на земята.

Истинските родители преминаха пътя на страдание до победата. Светлината на мир и благословия се разпространява над целия свят. Свят на мир - идеал - според който хората ще създадът истински семейства на истинска любов и създадът хармония с целия свят, служейки на своя Бог - Небесен Родител. Но тази мечта бе разрушена с грехопадението на първите човешки предци - Адам и Ева.

Сатана - фалшивия родител, стана управител на този свят. Мечтата бе разрушена отново, когато Исус Христос - дългоочаквания Месия (Христос), плодът на историята, бе разпънат. Две хиляди години преминаха, докато Господа на Второто пришествие се завърна.

В далечния Изток, от изгрева на слънцето, се роди момче. Сан Мьон Мун получи Божия призив. В сълзи и молитви над Библията, търсейки Божията воля и истина, той тихо се подготвя за мисията си.

От земята съпруга бе подготвена за него. Тя израства в протекцията на християнството. През 1960 'Сватбата на Агнеца' се изпълни според Божията воля. След дългия път на изплащане, преподобния и г-жа Мун установяват модела на Истинско семейство и Истински родители. Надеждата на човечеството за идеалния свят, за първи път е възродена.

На 17, февруари 2013 се състоя Благословия за 3500 двойки
Новите учения се разпространяват от Изток на Запад, като светкавица. Праведните хора се изправиха. Появи се движение разпалващо огъня, който изцелявава болния свят и спря Студената война. В центъра му стояха Истинските родители. Те отвориха пътя за изгрева на епохата след идването на Небето.

Никакво страдание и трудности не можеха да ги спрат. Ние трябва да станем модел истински съпрузи и съпрузи, истински синове и дъщери. Идеални семейства формирани по този начин, евентуално ще създадът нация и свят по модела на този идеал. Времето за изпълнение на Небесното обещание най-накрая дойде. Благословени семейства се появиха по цялата земя, обединени под визията за "Едно световно семейство с център Бог."

Първото масово бракосъчетание на Обединителната църква
Миротворецът в Предсказанията на Ванга, Нострадамус и Библията
Да станем Месии за семейството, рода и нацията си 
Сан Мьон Мун ли е Второто пришествие или друг да чакаме?
Денят на основаването на Космическата нация на мир и единство


Read More Add your Comment 0 comments


Първото масово бракосъчетание на Обединителната църква след смъртта на учителя МунПубликувано в Yahoo  /   матерял на РОЙТЕРС /  17.02.2013                                    снимки: Ким Хонг-Джи
24 хиляди сключват брак в международна масова сватба
Масовите сватби на д-р мун/муун, обединителната църква, религия, семейства, любов
Първото международно масово бракосъчетание, организирано от Обединителната църква след смъртта на учителя Мун
Първото масово бракосъчетание, Обединителната църква след смъртта на Муун  
Хиляди последователи на учителя Мун, основател на Обединителната църква, бяха съчетани в неделя по време на международна церемония в Южна Корея. Това е първата масова сватба след смъртта (септември 2012 г.) на Месията - Господа на Второто пришествие, д-р Сан Мьон Мун.  Събитието бе предадено от известни агенции, като CNN, BBC, DPA и др.

Това е изключителна и красива гледка, като имаме в предвид настоящиия упадък на брака. Децата днес имат 50 процента шанс техните родители все още да са заедно, когато те навършат 15. Тези прекрасни млади двойки са решени да променят това, да живеят един за друг във вярност и всеотдайност. 

Сватбата се състоя в Центъра за световен мир в Гапйеонг, на 60 км от Сеул. Около 3500 двойки бяха бракосъчетани на церемонията, а 8500 повториха брачните си клетви в масовата сватба в неделя, 17 февруари, 2013. Общо 24 хиляди са участвали, някои чрез сателитна връзка в други континенти. 

Младоженците са ентусиазирани да постигнат истинска любов отвъд раса, националност и религия. Според статистики, участниците в сватбената церемония на Обединителната църква създават много здрави и хармонични семейства.  Обединителната църква е основана от евангелиста преп. д-р Сан Мьон Мун в Сеул през 1954 г. Той провежда първата си масова сватба през 1961 г. с 33 двойки. С годините броят им бързо нараства. През 1992 година участниците са 40 000, през 1995 - 360 000, а през 1997 участват 3.6 милиона двойки. РОЙТЕРС / (Южна Корея - Рубрика: ОБЩЕСТВО и РЕЛИГИЯ)


Младоженците са ентусиазирани
да премахнат бариерите в света
чрез истинска любов.За членовете на Обединителното движение бракът е най-святата церемония, а техният брачен ден – най-важния ден в живота им. За тях създаването на здрави семейства изпълнени с истинска любов е главната цел на живота.

“Беше като сън, като приказка”, споделя един от Българските участници в Международната сватба 1995 г. “Ще запомня тези преживявания като най-прекрасните в моя живот до сега.”

Семейството е училището на любовта, според учението на д-р Мун. Ние се раждаме и израстваме в любовта на семейството. В семейството ние се научаваме да обичаме като деца, братя и сестри, съпрузи и родители. Тъка сърцето ни се развива и любовта ни става все по-голяма и по-безусловна. За да постигнем истинска любов трябва и двамата да сме готови напълно да живеем един за друг, като съпрузи. А здравите семейства са основа за здраво общество и свят на мир.

Обединителите виждат брака с партньор от друга раса, националност или религия като пътя за преодоляване на расовите, културни, национални, етнически и религиозни бариери. Както д-р Мун заявява, "Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола." 
"Брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята… Целта е да можете да изградите истински семейства. Брачната благословия чрез междукултурен обмен досега се оказва най-добрият начин да бъде възстановено човечеството и да станем Божии деца. Това е най-величественото морално деяние… това е ритуал, който прекъсва връзките на враждата. Това е свят ритуал, който преобразува нашата потомствена линия в Божия и … Му дават възможност да осъществи Своето провидение в днешния свят." - Сан Мьон МунМасовитесватби на д-р мун/муун, обединителната църква, религия, семейства, любов 
Автобиографията на д-р Сан Мьон Мун
Книгата беше издадена през март от известното и много уважавано издателство GimmYoungSa… само след седмица книгата се превърна в национален хит – заема 7 място в списъка на корейските „документални бестселъри” Подробности
Първото масово бракосъчетание, Обединителната църква след смъртта на Муун  
БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП
„Принципът” е учението, което Бог разкрива на Преп. Сан Мьонг Мун. Той е бил на 16 години, когато Бог за първи път го призовава. Младият Мун свободно разговаря с Иисус и светците в рая. В своите духовни общения с Бог, той получава откровение, разкриващо основните аспекти на Божията Воля за живота на хората. Подробности
Първото масово бракосъчетание, Обединителната църква след смъртта на Муун 
Истинска любов и забранена любов
Тази книга, на Исус Гонзалес Лосада, вдъхновена от удивителните открития, направени от преп. д-р Сан Мьон Мун, представя важни откровения по тази вечна тема, “Истинската любов и забранената любов.” В нея любовта и нейните ефекти върху историята и нас самите се разглежда от социална, психологическа, философска, историческа и теологическа гледни точки. Картината която се разкрива пред нас е наистина уникална и шокираща. Подробности
Масовите сватби на д-р мун/муун, обединителната църква, религия, семейства, любов


Read More Add your Comment 1 comments


Миротворецът в Предсказанията на Ванга, Глоба, Нострадамус и БиблиятаЗначенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
Какво идва след 2012 година?
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията

Светло бъдеще и Месиянска личност, която ще донесе траен мир, предсказват Ванга, Нострадамус и Библията.

2012 не е края! С 2012 година стартира изгрева на Епохата на Мир, описана от много религии, като Золатната Епоха, или пришествието на Божието царство на земята. Ние сме на прага на един драстичен преход на човечеството към нов светоглед и духовно пробуждане. Тази смяна на светогледа започва след 2012 г.

Можем да кажем, че последните 100 години са подготовка за този преход. В един век, видяхме 3 Световни войни. Те бяха в предсказанията, поради значимостта си за осъзнаването на човечеството. Световните войни накараха човечеството да спре Империализма и осъзнае злото зад диктатурите. 


Около 2012 сме свидетели на края на много от тези Диктаторски режими. Човечеството бавно започна да осъзнава необходимостта да надхвърлим националните, религиозни и расови предразсъдъци. С желание или не, светът се променя според Небесното провидение, точно както е предсказано. Така с бързия техническия прогрес и появата на интернет, светът бързо започна да се превръща в Едно глобално семейство според Божия идеал.
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията
"Човечеството трябва да сложи край на извратения порочен кръг на войната, в който единствено жертваме живота на децата си и прахосваме астрономически суми. Настъпи времето, когато страните по света трябва да обединят средства и усилия и да се устремят към Царството на мирния идеален свят..." - Сан Мьон Мун

Ограничението на идеологиите от миналото


Но в същото време, виждаме ограничението на идеологиите от миналото; които са вплетени в исторически спорове и неспособност да донесът мир, хармония и обединение. Ванга ясно подчертава неспособноста на религиите да водят към мир, поради егоистичните и спорове. Нуждата от нова Обединителна идеология е по-голяма от всякога. 


Философиите на 19 век доведоха човечеството до песимизъм, атеизъм, материализъм и индивидуализъм, а спорещите помежду си религии се оказаха безсилни да водят човечеството към по-добро.

Моралната криза на 20 век

Този идеологически хаос остави младото поколение без идеали и без морално водене. Последиците, за по-малко от 50 години, бяха пагубни; Разводите нарастнаха, близо 60% от деца израстват без двама родители, а като следствие млдеждката престъпност расте. 


Това е директно последствие от културата на свободен секс, която бързо унищожава семействата и обществото. А както заявява д-р Мун, "Семейството е основата на здравото общество" и "без здрави семейства не можем да имаме един мирен свят". Не случайно в предсказанията се казва, че "когато майките масово започнат да убиват децата си, още преди да са се родили, да знаете, че Второто пришествие е дошло."

Промяната - Изгрева на века на любовта

Бъдещето е обречено, ако няма промяна. Затова пророчествата за войни и бедствия идват с една единствена цел - да събудят човечеството за неговата отговорност. Те предсказват за появата на ново учение, което ще покаже пътя за мир и обединение. 

Всички предсказания сочат появата на учител от Изтока, който ще отвори пътя за създаване на истински семейства и истинска любов. След 2012 навлизаме във века на любовта.
"Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни." - Сан Мьон Мун

Падане на религиозните стени

След 2012 г. всички пророчества очертават смяна на светогледа в огромен брой хора. В Европа в този период ще има много катаклизми - дъжд, наводнения, и то в глобални мащаби. Очертава се отслабване на Европа и пренасяне на икономическия център в изтока.

Мюсулманското население в Европа ще нарастне бързо. Това смесване предвещава големи сблъсъци на религиозните чувства. Това ще доведе до възникването на нови религиозни конфликти и напрежения, които човечеството трябва да успее да преодолее по мирен път. Нуждата от приемане на нова, обединителна идеология става още по-спешна. Но хората не се отделят лесно от старите си тесногледи възгледи.

“Няма да е лесно да съборим религиозните стени, които са изграждани хиляди години, но тези стени трябва да се премахнат, ако желаем да преминем към свят на мир.” - Сан Мьон Мун

Криза води към пречистване и събуждане


Тези напрежения не идват, за да донесат нова световна война. Тяхната поява е част от очистителния процес; проява на миналите тесногледи настроения, които сега човечеството е длъжно да преодолее, за да можем всички да се научим да живеем заедно като едно семейство с център Бог.


Ясно се вижда, че това е в крак с Божието провидение, но на човечеството му е дадена личност която да спомогне за мирното излизане от този процес. В това отношение след 2012 звездите предсказват подем, нови събития ще променят мирогледа на много хора. Това няма да е свързано с катаклизми, а по скоро с религиите и вярата.

Дори настоящата криза е описана в Корейските пророчества, като идваща да промени досегашните ни разбирания и промени курса на човечеството спрямо Божията воля. Макар и дадени преди стотици години, те предсказват с абсолютна точност наводненията в Япония.

През 2012 според календара приключва епохата на злото, лъжите, хитростта и лукавството и настъпва епохата на очистението - пречистването. Идването на тази епоха е свързано с очистване на света. Да това може да е свързано с доста вода, дъждове и наводнения, но няма да има характера на глобална катастрофа.


Минавайки през сериозни изпитания, след 2012 година ще дойде разцвет. След 2012 година можем да предвидим един висок духовен подем, който ще способства за разцвета и развитието в далечния изток. Определено на изток ще видим голям подем в политиката и икономиката.


Бог е един и религиите ще се обединят


Тези религиозни напрежения не са пренебрегнати от пророците. Баба Ванга ясно заявява, „Нужен ни е един Бог” „Не се карайте, всички сте Божии деца.” Ще се появи човек който ще подпише световния мир - Религиите ще се обединят, мирът ще се установи на земята, хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва българската пророчица.


Наистина Мюсулмани, Евреи и Християни вярват в един и същ Бог, но в историята често религията е използвана с политически и икономически цели, и разделяла хората. Ванга предсказва, че това ще се промени, "Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача." 


Разбираме че усилията за междорелигиозно помирение са ключови за бъдещия мир... в противен случай ни очакват невероятни етнически и културни конфликти. Ванга, Нострадамус и Корейсктие пророчества, не случайно описват Месията, като 'миротворец', който ще обединява религиите и учи, че 'Бог е наш всеобщ родител'.

"Бог съществува в центъра на любовта, като Родител на цялата вселена." - Сан Мьон Мун
Според Тамара Глоба човечеството е на прага на нов период, където Земята навлиза в период на зрялост и ще постигне единство в стремежа си да обедини нравствените и вътрешни закони със тези на обществото и управлението. Човечеството иска само едно - да живее в истинска любов, в добро и просперитет със справедливо управление. 

Днес жевеем и дишаме същия въздух с Месиянската личност на Второто пришествие! Хората в света не осъзнават това. Женят се, развеждат се, а не осъзнават, че ако не последваме воденето на тази личност ще последват невероятни бедствия.


Христос се завръща с "Ново име"

Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията
В Библията, Откровение 12:5, четем за раждането на господа на Второто пришествие вседнага след появата на Червения змей (Комунизма). А в Откровение 19:12 се говори за Второто пришествие като нова личност, с ново име:
„И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.” Отк. 19:12
Така се изпълнява Откровение 2:26-28, където Исус предсказва, че ще предаде своята Месиянска мисия на друг. Библията е категорична, че той ще дойде от изток - жълтата раса. Когато проверим, думата "Божието слово" откриваме, че Корейското име "Мун" се състои от два йероглифа и общото им значение е Божието слово, или Словото което Бог дава на човека.

Всичко показва, че точно Корееца, Сан Мьон Мун, е предвещаното от Библията Второ пришествие. Не можем да пренебрегнем факта, че името "Мун" се споменава и в други видни пророчества. 


Кой е Месията според Нострадамус

Преди около 500 години Нострадамус споменава за "Мун" и "последователите на Мун". Нострадамус дава това име,  като един от 40-те белега по които да познаем Месиянската фигура. По думите му, "Мун".. "ще донесе новата истина" и "води човечеството към мир". Тези предсказания са систематизирани в англииската книга "Милениум".

Първото което ни стъписва при прочита на директните думи на Настрадамус е, че едва ли има друг човек на планетата, който по точно да съответства на тях от преп. Мун. Не можем да обвиним Нострадамус в пристрастност. 1. Сан Мьон Мун определено отговаря на предсказаното име, "Мун" 
2. "Той ще се роди на Изток", както се е родил д-р Мун 
3. "Той ще бъде преследван, неразбиран и хвърлян в затвора" 
4. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)". 
5. "Той ще благославия хиляди семейства където и да отиде".

Това са само няколко неоспорими знаци за Месията, които единствено Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун, изпълнява. Любопитното е, че точно те са причината за неговото преследване и неразбиране, което също е предсказано. 

Преследван заради правдата

Точно анти-комунистическия му принос на д-р Мун, е една от основните причини за атаките срещу него. Точно усилията му да обедини християнството в миналото са причина за критики и атаки от страна на тесногледите християни.

Масовите сватби са друг белег, който определено никой, освен отец Мун, не изпълнява. Преди 40 години международни и междурасови сватби са революция. С тези Масови Свадбени Благословии той буквално разтърсва тогавашното консервативно мислене. 
"Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството... Брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята." - Сан Мьон Мун

Д-р Мун прави свадби, че какво лошо им в това? Защо това предизвиква яростни атаки? Проблема е, че той съчетава Корейци с Японци, а това родителите по онова време не могат да приемат по никакъв начин. Родителите са по-скоро готови да убият децата. 

Това му донася огромно преследване, но днес виждаме, колко прозорлива е неговата визия. Виждаме как светът бързо се променя според революционните идеи на учителя Мун; как идеи с които той е звучал радикален, все по-ясно се виждат, като единственот решение за мирното бъдеще на човечеството. 

Много християни ще кажат, че това е Богохулство. От друга страна днес виждаме видни християнски лидери, като например дясната ръка на Мартин Лутер Кинг, пастор Берет, Архиепископ Милинго от Ватикана, както и хиляди други християнски пастори открито да заявяват, че преп. Сан Мьон Мун е изпълнението на Второто пришествие. 


Ако погледнем междурелигиозните събития организирани от д-р Мун, ще видим хиляди християнски пастори да слушат и приемат това. Така че, явно и християнството е разделено по въпроса: д-р Мун ли е, или друг да чакаме. Но това е естествено. Никой не очаква, че веднага можем да приемем нещо подобно. Разбира се трябва да проверим, да изучим учението му, както и делата му. 


Миротворецът според Ванга: "По делата ще го познаем"Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библиятаята
Исус казва, "По делата ще го познаете", а Баба Ванга предсказва точно за делата на Христа при Второто идване. Тя заявява, че Христос със сигурност ще дойде и го описва, като човека, който "ще подпише вечния мир" и уточнява, че той ще направи това в наше време. Ванга предсказва конкретни неща за делата и учението на този Миротворец, а те са неоспоримо свързани с дейностите на д-р Мун. По думите на пророчицата:

1. Той ще подпише вечия мир. Политици и религиозни лидери днес признават д-р Мун за шампион на мира. Стотиците организации които той е създал работят във всички основни области на човешкия живот точно с тази цел, за постигането на световен мир.


2. Той ще донесе истина която ще обедини религиите, и всички ще приемат едно учение. Д-р Мун е може би единствения религиозен лидер известен с огромния си принос в междурелигозния диалог и помирение. По източници, над 95% от средствата на организациите му отиват в тази насока. Той самия предвижда неизбежните етнически сблъсъци между Европейци и мюсулмани и работи усилено за тяхното преодоляване.

3. Ванга вижда в бъдещето Световна магистрала и супер бързи влакове на магнитни възглавници. Д-р Мун е иницирал точно такъв проект, мойто той предлага пред ООН през 2001 г. В началото на тази година САЩ и Русия се обединиха за започване на предложения от Сан Мьон Мун "Тунел на Мира" в Беринговия проток. Проекта включва супер бързи влакове на магнитни възглавници които ще се движат във вакум. Точно както Ванга предсказва.

4. Хората ще разберат съществуването на духовния свят, предсказва Ванга. Д-р Мун е в директен контакт с Исус и много други личности в духовния свят още от ранната си възраст. Той разкрива същността на живота там по-добре от който и да било друг религиозен лидер досега.

5. Според Ванга Бог е един и е наш Баща. Най-основното в ученито на д-р Мун е, че Бог е Родител на цялото човечество, а връзката ни с Него е връзка родител-дете. 

В миналото, като всички пророци, той може да е бил преследван, но важно е, какво ще каже бъдето. Ето какъв би бил света в това бъдеще според негови думи:
Пророчества за Края на света Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията
"Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят. Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. " Мун Сан Мьон
Значенеито на ПРЕДСКАЗАНИЯТА за 2012: Ванга, Нострадаму, Библията

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
.


Read More Add your Comment 1 comments


Да станем Месии за семейството, рода и нацията сиД-р Мун работи с всички религии за постигането
на Световен мир
Какво е да си Месия?

Нострадамус е използвал директно името “Мун”, за новата месианска фигура, идваща да донесе траен мир в нашето време. Пророка го описва, като нов религиозен лидер, роден в Азиатския изток, който ще мине през невероятно преследване.

Освен името 'Мун', Нострадамус дава още 40 знака по които да го познаем; Месията ще работи за обединяването на религиите срещу Червения комунизъм; Месията ще благославя голям брой семейства, където и да отиде.

Сан Мьон Мун проповядва в
ранните години на църквата
Разбира се тези предсказания от преди 500 години се отнасят не за друг, а за Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун. Като 16 г. момче, младия Мун е призован с Месиянската мисия от самия Исус. В Библията Исус обещава, че един ден ще предаде мисията си на друг, както той я е получил от Отца си. Явно Исус не е расист, както някои от нас.

Какво означава 'Месия' (на старгръцки 'Христос')? В превод това е 'Помазаник' - помазан от Бог с някаква мисия. Първите Месии са царете на Израил - Саул, Давид и Соломон. Но обещанието е, че един ден ще дойде 'Помазан от Бог' (Месия), който ще осъществи светът на мир и справедливост.

Няма значение, кой претендира да е Месия, а кой ще изведе човечеството от вековния проблем с греха, егоизма и корупцията. Исус бе този Месия (Христос), но Евреите днес не могат да го признаят като такъв, понеже светът на мир и справедливост все още не е осъществен. Затова Исус призовава младия Кореец за тази мисия.

Да станем подобни на Христа

Добро или лошо е да има много Месии. Някои християни погрешно смятат това за Богохулство, но Исус е очаквал да станем като него (подобни на Христа), а не да останем егоисти. Две хиляди години Той чака такива хора да се появят. Ясно е, ако вместо един човек, стотици хиляди поемат тази мисия, то по-бързо ще създадем един по-добър свят.

Затова Исус казва, "Аз съм първия, но вие сте след мен и ще вършите дела по-велики от моите."

Нещо повече, в духовния свят всички основатели на религии и светци живели за Бог, са обединени в усилията си да доведат тази мисия до край.

Историята признава такива светли личности

Никой не може да оспори постиженията на д-р Мун в полза на Световния мир, каквито никой до сега не е постигал. Историята винаги е признавала тези личности, макар и съвременниците често да са ги преследвали. А след техния живот цялото човечество е променяло курса си към по-добро. Филмът "Човек, носещ мир и единство", разкрива част от неговите усилия за Мир.Да създадем истински семейства

Ако Сан Мьон Мун е успял в мисията си да създаде първото безгрешно, Истинско семейство то той е първият. От тук историята ще се промени. Той е първият, а ние след него. Всички трябва да създадем истински семейства и станем истински родители. Едва тогава светът ще се промени. Ние сме Месиите за нашето семейство, род и нация.

Семейство Мун с внука си
Когато има семейства Благословени от Бог, то децата се раждат в Божията потомствена линия - без грях. За първи път Бог може да има право над потомствената линия. Въпрос на време е от тези семесйства да се появят родове, общества и нации с център Бог.

До 2012 г. д-р Мун установи тази традиция на истински семейства. Той обучи милиони да се отделят от егоизма и аморалността поставят изграждането на такива семейства и един мирен свят, като свой приоритет. Той постигна това, въпреки невижданото преследване и аморалната култура на свободен секс, разводи и безверие.

През 2012 година, на 93 години, той отиде в духовния свят, където мобилизира историческите лидери, светци и основатели на религии, да мобилизират огромна, обединена духовна сила и подкрепят тези промени на земята. Така от 2013 година човечеството неизбежно ще поеме по пътя на Духовното просвещение.

Запознайте се с ученията и постиженията на д-р Мун и ще разберете, че те са наистина от Бог. Ако обичате Исус, последвайте този когото той е пратил.


Следните книги публикувани в интернет ще ви помогнат да разберете повече за тази колоритна личност: 

Автобиографията на д-р Сан Мьон Мун
Книгата беше издадена през март от известното и много уважавано издателство GimmYoungSa… само след седмица книгата се превърна в национален хит – заема 7 място в списъка на корейските „документални бестселъри” Подробности

БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП
„Принципът” е учението, което Бог разкрива на Преп. Сан Мьонг Мун. Той е бил на 16 години, когато Бог за първи път го призовава. Младият Мун свободно разговаря с Иисус и светците в рая. В своите духовни общения с Бог, той получава откровение, разкриващо основните аспекти на Божията Воля за живота на хората.

Истинска любов и забранена любов
Тази книга, на Исус Гонзалес Лосада, вдъхновена от удивителните открития, направени от преп. д-р Сан Мьон Мун, представя важни откровения по тази вечна тема, “Истинската любов и забранената любов.” В нея любовта и нейните ефекти върху историята и нас самите се разглежда от социална, психологическа, философска, историческа и теологическа гледни точки. Картината която се разкрива пред нас е наистина уникална и шокираща.  


Read More Add your Comment 0 comments


Най-четените статии

 

© 2010 Сан Мьон Мун All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info